informace k Síti prodejen regionálních produktů

Síť prodejen regionálních produktů

Kdo se může stát členem Sítě prodejen regionálních produktů ?

 • prodejny zdravé výživy, potravinářské prodejny
 • prodejny dárkových předmětů
 • prodejny dekorativních i užitných předmětů
 • podnikové prodejny
 • informační centra

Proč být členem Sítě prodejen regionálních produktů:

 • získání konkurenční výhody a zvýšení odbytu,
 • zlepšení propagace a reklamy
 • využít sounáležitosti s regionem a vzájemné reklamy

Propagace prodejen zařazených do Sítě prodejen regionálních produktů:

 • tiskoviny distribuované na informační centra a partnery (články v tisku, souhrnný leták s informacemi o Síti a seznamem prodejen atd.)
 • interaktivní webová mapa s kontakty na jednotlivé prodejny s propojením na turistické portály a stránky partnerů
 • facebook
 • mediální kampaň
 • zviditelnění díky zapojení do celonárodního značení domácích výrobků

Jaké jsou podmínky pro zájemce?

 • doložit platné podnikatelské oprávnění
 • doložit fotodokumentaci prodejny
 • mít sídlo či provozovnu v Kraji Vysočina
 • dosáhnout bodového hodnocení 50 bodů a současně nabízet nejméně 3 produkty certifikované značkou:
  - upřednostňovat místní produkty

V našem regionu se stále častěji setkáváme se značkou VYSOČINA - regionální produkt® garantuje zejména původ výrobků z Vysočiny a jeho jedinečnost vyplývající z vazby na tento region (tradice, místní suroviny, ruční výroba apod.). Kde se však tyto výrobky a další výrobky z regionu dají koupit? Prodejny zaměřené na tento typ zboží bohužel neexistují. Proto se ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, koordinátor značky VYSOČINA regionální produkt® rozhodla tomuto problému trochu napomoci. Za spolupráce odborníků vytvořila pravidla - statut pro vznik Síť prodejen regionálních produktů, jenž má zviditelnit a podpořit prodejny a obchůdky zaměřující se na místní produkty, napomoci regionálním producentům s odbytem jejich výrobků a služeb.

Podrobné informace, jak získat značku naleznete na www.vysocinaregionalniprodukt.cz a na: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Podhradí 1022, 5675 71 Náměšť nad Oslavou, tel.: 568 620 070, e-mail: info@zeraagency.eu


Navigační menu

Vysocinaregionalniprodukt.cz > Úvod » informace k Síti prodejen regionálních produktů